Asbest verwijderen / afvoeren

Asbest verwijderen/ afvoeren

Asbest houdende materialen mogen niet zomaar afgevoerd worden. Neem contact op met uw gemeente of met Milieutechniek Reuver voor meer informatie.

Omdat Milieutechniek Reuver VIHB-gecertificeerd is, zijn we gemachtigd om afvalstoffen te vervoeren en te storten. Door de samenwerking met ons zusterbedrijf WiJo Reuver beschikken wij over een uitgebreid assortiment containers om uw verontreinigde materialen af te voeren. Ook is het mogelijk om containers (2,5 m3 tot 40 m3) te huren om bij bijvoorbeeld verbouwingen uw afval en puin te verwijderen.

Voor meer informatie willen wij u vriendelijk verzoeken gebruik te maken van deze link: https://wijo-reuver.nl/

Verwijdering asbest bij (ver)- koop woning?

De eventuele asbest hoeft niet voor de koop/ verkoop verwijderd te worden. Alleen zodra het asbest een gevaar oplevert voor het milieu of de volksgezondheid is er een saneringsplicht in Nederland. De kosten van de inventarisatie en sanering zijn dan voor de nieuwe eigenaar van de woning.

Wilt u graag weten wat het kost om het asbest te verwijderen in uw (nieuwe) woning?
Neem vrijblijvend contact met ons op:

Afvoer

Omdat Milieutechniek Reuver VIHB-gecertificeerd is, zijn we gemachtigd om afvalstoffen te vervoeren en te storten. Door de samenwerking met ons zusterbedrijf WiJo Reuver beschikken wij over een uitgebreid assortiment containers om uw verontreinigde materialen af te voeren. Ook is het mogelijk om containers (2,5m3 t/m 40 m3) te huren om bij bijvoorbeeld verbouwingen uw afval en puin te verwijderen.

Voor meer informatie willen wij u vriendelijk verzoeken gebruik te maken van onderstaande link:
https://wijo-reuver.nl/